3.5.4. Mesleki Gelişim

Bölüm Başkanlığımızda görev yapmakta olan öğretim görevlilerinin yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel sempozyum, konferans, çalıştay gibi akademik toplantılara katılımları desteklenmektedir.

3.5.4.1. Güvence