3.4.3. İnformal Öğrenme

Birimimizde informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı bir süreç bulunmamaktadır