3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi

Birimde seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda uygulanan mekanizmalar;

-Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları