3.3.8. Seçmeli Dersler

Kültürel derinlik kazanımına yönelik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli derslerin mevcudiyeti ve öğrencileri bu derslere yönlendirme yöntemleri;

-Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

3.3.8.1. Disiplinlerarası Seçmeli Dersler