3.3.15. Öğrenci Şikayetleri

Öğrenciler şikâyetlerini e-posta yoluyla ve öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla kayıtlı oldukları birimlere iletebilmektedir.

3.3.15.1. Şikayet Giderme Politikaları