3.3.12. Çıktı Ölçümleri

Üniversitemiz Bologna kriterlerine geçiş sürecinde olduğu için Program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülmesine yönelik çalışmalar hazırlık aşamasındadır