3.2.6. İyileştirmeler

Eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan toplantılarda program çıktılarına ulaşılamadığının tespit edildiği durumlarda derslerde kullanılan ders notlarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli görüldüğü hâllerde derste kullanılan materyallerin güncellenmesi gündeme getirilmektedir.