3.2.2. Yöntemler

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü programlarının tasarlanması, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden ve Birimde görev yapan akademik personelden alınan geri bildirimler doğrultusunda ve tüm akademik personelin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinin programı, tüm bölüm elemanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantılarda gözden geçirilir ve güncellenir.

-Program ve ders bilgi paketleri Bölüm Başkanlığının web sayfasında yayınlanır.