3.2.1 Güncelleme

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II derslerinin programı her yarıyıl başında gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hâllerde güncellenir.