3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Program çıktıları, TYYÇ kapsamında belirlenen prensipler çerçevesinde düzenlenmekte, eğitim-öğretim yılının her yarıyılı sonunda öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi bölümde görevli akademik personel tarafından yapılmaktadır.