3.1.2. Paydaş Katılımı

Programın tasarımında iç paydaş olarak bölümdeki akademik personelin görüşleri anketler, yüz yüze görüşmeler ve toplantılar aracılığıyla; öğrencilerin görüşleri ise anket düzenleme yoluyla yapılmaktadır.

3.1.2.1. Yansımalar 

3.1.2.2. Bilgilendirme