2.3.8. D.P. Katılımı

Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımını sağlamak maksadıyla dış paydaşlar ile çeşitli kanallar vasıtasıyla iletişim kurmaya ve iletişimin sürekliliğinin sağlanmasına özen gösterilir. Birimde kalite faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında dış paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere yazışmalar, yüz yüze görüşmeler ve anket çalışmaları gibi çeşitli iletişim kanalları kullanılır.