2.3.5. Dış Paydaş

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı; yüz yüze görüşmeler, toplantılar, anketler ve multimedya araçları vasıtasıyla sağlanmaktadır.