2.3.10. Öğrenci Katılımları

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını sağlamak üzere anket, görüş ve öneri formu vb. süreçlerin işletilmesi, bunun yanında talep eden öğrenciler ile yüz yüze görüşme gibi uygulamalar yürütülmektedir.