2.1.9. Entegrasyon

Birimde geçerli olan stratejik hedefler ile kalite politikasının entegrasyonu ve sürekliliğinin güvencesi, Birim bünyesinde kurulan Komisyonlar tarafından sağlanmakta ve sürekli olarak denetlenmektedir. Birimin kalite politikası, Stratejik Plana uygun olacak şekilde belirlenmiştir.