2.1.8. Uygunluk

Birimin temel amaçları arasında bilimsel etik anlayışını daima göz önünde tutarak açık ve doğru öğretimi öncelemek; toplumsal değerleri ve beklentileri göz önünde bulundurmak ve bu doğrultuda tarihi bilince sahip, milli kimliğini tanıyan ve benimseyen bireyler yetiştirmektir. Birim, kalite politikasını bu doğrultuda belirler ve gerekli görüldüğünde iç ve dış paydaşların görüş ve katkıları doğrultusunda kalite politikasını ve hedeflerini günceller.