2.1.7. İçselleştirme

Birim Kalite Politikası, Bölüm akademik personelinin öncülüğünde, iç ve dış paydaşların katılımı ile belirlenmektedir. Özellikle öğrencilerin ve birimin doğrudan ilişkili bulunduğu diğer birimlerin kalite ile ilgili görüş ve talepleri, anketler ve yüz yüze görüşmeler yoluyla alınarak Kalite Politikasının belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.