2.1.15. İzleme

Birimin uluslararasılaşma stratejisini başarmak üzere belirlenen amaç ve hedeflerin izlenmesi Bölüm Başkanlığı bünyesinde kurulan Kalite Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olup amaç ve hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği raporlarla izlenecektir.