2.1.14. Uluslararasılaşma

Üniversitemizin web sayfası kapsamında yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığına ait web sayfasının yabancı dile (İngilizce) aktarımının sağlanması.

Uluslararası hakemli dergilerin, sempozyum ve kongrelerin birimde görev yapmakta olan akademik personel tarafından takip edilmesinin ve belirtilen alanlara personelin bilimsel çalışmalarıyla katılımının sağlanması.