1.3.2. Misyon

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ile öğrencilerin yakın tarihimiz konusunda yorum gücü ve eleştirel yaklaşımlarının artırılması hedeflenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini 19. Asrın dinamikleri doğrultusunda öğretmeyi amaçlamaktadır.