Öğrenci Danışmanları

Birimde öğrenci danışmanlık sistemi uygulamalarının yürütülme yöntemi;

Bölümümüzün öğretim görevlileri kendi belirledikleri gün ve saatlerde öğrencilerle yüz yüze görüşme gerçekleştirmektedir. Öğrenciler ayrıca ilgili öğretim görevlisi ile e-posta yolu ile de iletişim kurabilmektedirler.

3.10.1. Etkinlikler

Öğrenci danışmanlık sistemi etkililiği değerlendirme yöntemi;

Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

3.10.2. Değerlendirme

Öğrenci danışmanlık sistemi değerlendirme sonuçlarına göre yapılan işlemler;

Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

3.10.3. Başarı ölçümleri

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirmek (BDY) için tanımlı süreçler;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen derslerde ölçme ve değerlendirme araçları olarak Kısa Sınav, Ara Sınav, Final Sınavı ve Bütünleme Sınavı kullanılmaktadır.

3.10.4. İlan

BDY süreçlerin öğrencilere ilan edilme yöntemi;

BDY süreçleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile öğrencilere ilan edilmektedir.

3.10.5. Güvence

Programda BDY süreçleri uygulanması için güvence yöntemi;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II derslerinin ölçme ve değerlendirme kriterleri belirlemeleri ve bunu sisteme tanımlamaları için Bölümümüzdeki öğretim elemanlarına belli bir tarih verilmekte ve o tarihe kadar bu kriterleri sisteme tanımlamaları istenmektedir.